Hugo Rudebeck

Doktorand

Hugo Rudebeck 2023

Roll i gruppen

  • Juniorforskare och utvecklare

Expertis

  • Hydrologiska extremer
  • Hydrologisk och hydraulisk modellering
  • Bevattning
  • Vattenresurshantering
  • Dagvattenhantering