Göran Lindström

Fil. Lic.

Göran Lindström 2020

Roll i gruppen

  • Forskare
  • Internt SMHI-samarbete
  • Kompetensöverföring

Expertis

  • Metodutveckling
  • Operationell hydrologi och prognoser
  • Översvämningar
  • Sveriges hydrologi

Särskilda meriter

  • Projektledare för utvecklingen av modelversionen HBV-96 samt