Bode Gbobaniyi

Fil. Dr.

Bode Gbobaniyi

Roll i gruppen

Gruppchef (forskningsgruppen) på Hydrologiska forskningsenheten
Internt (SMHI) samarbete och koordinering

Expertis

Regional klimatmodellering
Modellutvärdering
Klimatanalys
Kapacitetsutveckling
Vetenskapligt samarbete och ledning
Internationellt samarbete inom vatten- och klimattjänster

Särskilda meriter

CORDEX-Africa WCRP kontaktpunkt
WP ledare (WACCA) inom Meteorologi- och klimatinformation
Medförfattare till IPCC AR5 I&II