Bode Gbobaniyi

Fil. Dr.

Bode Gbobaniyi

Roll i gruppen

 • Senior export
 • Internationellt utvecklingssamarbete
 • HYPE DDS samordnare
 • Företrädare APFM
 • WP ledare inom meteorologi- och klimatinformation

Expertis

 • Internationellt utvecklingssamarbete (IUS)
 • Vetenskapligt samarbete och ledning
 • Klimattjänster
 • Regional klimatmodellering
 • Modellutvärdering och analys

Särskilda meriter

 • CORDEX-Africa WCRP kontaktpunkt
 • WP ledare (WACCA) inom Meteorologi- och klimatinformation
 • Medförfattare till IPCC AR5 I&II