Frida Gyllensvärd

Tekn. Dr

Frida Gyllensvärd 2017

Roll i gruppen

  • Biträdande enhetschef
  • Projektkoordinator
  • Webb / servicedesigner
  • Utvecklingsledare för Visualisering inom vatten- och klimatjänster

Expertis

  • Vetenskaplig visualisering