Frida Gyllensvärd

Tekn. Dr

Frida Gyllensvärd 2023

Roll i gruppen

  • Biträdande enhetschef
  • Projektkoordinator
  • Webb / servicedesigner
  • Utvecklingsledare för Visualisering inom vatten- och klimatjänster

Expertis

  • Vetenskaplig visualisering