Denica Bozhinova

Fil.Dr.

Denica Bozhinova

Roll i gruppen

  • Klimatforskare
  • Produktion av klimatinformation
  • Bias-korrigering och utvärdering
  • Utvecklare av pythonkod
  • Kontaktperson för NSC

Expertis

  • Hydrometeorologiska extremer
  • Klimatservice
  • Regional klimatmodellering
  • Statistisk analys och visualisering av klimatdata

Särskilda meriter

  • Projektdeltaganden i KlimatScenarioTjänst, Climate Information Portal, C3S WaterSIS