David Gustafsson

Tekn. Dr.

David Gustafsson 2023

Roll i gruppen

  • Seniorforskare
  • Projektledare
  • Forskningsledare: Nya datakällor för processbaserad hydrologisk modellering
  • Modellutveckling, HYPE infrastruktur
  • Ansvarig för Arctic-HYPE

Expertis

  • Expert på hydrologiska processer i kalla regioner (snö, frusen mark, permafrost, evapotranspiration, glaciärer)
  • Kopplade modeller (hydrologiska-, meteorologiska-, klimatmodeller
  • Användning av satellitdata vid hydrologisk modellering

Särskilda meriter

  • Tekn. Dr. (2002)
  • 56 vetenskapligt granskade publikationer inom hydrologi och biogeofysik. H-index 24.