David Gustafsson

Tekn. Dr.

David Gustafsson 2023

Roll i gruppen

  • Seniorforskare
  • Forskningsledare
  • Modellutveckling, HYPE infrastruktur
  • Ansvarig för Arctic-HYPE

Expertis

  • Expert på hydrologiska processer i kalla regioner (snö, frusen mark, permafrost, evapotranspiration, glaciärer)
  • Kopplade modeller (hydrologiska-, meteorologiska-, klimatmodeller
  • Användning av satellitdata vid hydrologisk modellering

Särskilda meriter

  • Tekn.Dr. (2002)
  • 50 vetenskapligt granskade publikationer inom hydrologi och biogeofysik (15 publikationer med H-index 18 sedan 2014).