Claudia Canedo

Fil Dr

Claudia Canedo

Roll i gruppen

  • Postdoktoral forskare i hydrologisk modellering

Expertis

  • Hydrologisk modellering
  • Variabilitet i nederbörd och  sambandet till klimatavvikelser
  • Hydrologiska processer och torka