Christophe Sturm

Fil. Dr.

Christophe Sturm FoUh

Roll i gruppen

  • Projektledare
  • SMHI:s klimatscenariotjänst
  • Statistisk analys av historiskt klimat (från 1850 till nu)

Expertis

  • Granskning och presentation av IPCC AR6-WG1-rapporter
  • Regional klimatmodellering
  • Homogenisering av observationsdata
  • Paleoklimatologi / stabila vattenisotoper som klimatproxy

Särskilda meriter

  • H-index (Web of Science): 14