Charlotta Pers

Fil. Dr.

Charlotta Pers 2018

Roll i gruppen

  • Forskare
  • Kodutvecklare
  • Kodförvaltare

Expertis

  • Hydrologisk modellkod (speciellt HYPE-modellen)
  • Modellering av näringstransport och omvandling
  • Fortran-programmering

Särskilda meriter

  • Bidrog till utvecklingen av .
  • H-index: 10 i Web of Science