Charlotta Pers

Fil. Dr.

Charlotta Pers 2023

Roll i gruppen

  • Forskare
  • Kodutvecklare
  • Kodförvaltare

Expertis

  • Hydrologisk modellkod (speciellt HYPE-modellen)
  • Modellering av näringstransport och omvandling
  • Fortran-programmering

Särskilda meriter