Birgitta Seveborg Farrington

Agronom

Birgitta Seveborg Farrington

Roll i gruppen

  • Internationell projektledare
  • Myndighetsansvarig SIDA

Expertis

  • Internationell utveckling
  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Biologiska mångfald
  • Projektutveckling
  • Uppföljning och utvärdering