Andrea L. Popp

Fil. Dr.

Andrea Popp

Roll i gruppen

  • Projektledare  och forskare
  • Arbetsmiljöombud

Expertis

  • Ytvattnets och grundvattnets interaktioner
  • Källfördelning med hjälp av spårämnen
  • Hydrologi i kalla regioner
  • Forskning om kritiska zoner
  • EDI (Equality, Diversity and Inclusion) inom geovetenskaperna