Alena Bartosova

Fil. Dr.

Alena Bartosova 2022

Roll i gruppen

  • Gruppchef för Miljö och klimat
  • Seniorforskare
  • Forskningsledare inom vattenkvalitet

Expertis

  • Ytvattenkvalitet
  • Inverkan av klimatförändringar och socioekonomi på vattenkvalitet
  • Simuleringsmodeller och bedömningar
  • Vattenverksamhetspraxis
  • Föroreningskällor

Särskilda meriter

  • Vice-president för ICWQ (International Committee on Water Quality), IAHS (International Association of Hydrological Sciences), 2019-2023
  • Vald sekreterare för ICWQ, IAHS, från 2023