Stationslista havstemperatur

Havstemperatur på olika djup registreras i realtid vid ett antal havspeglar och bojar till havs. Dessutom mäter ett antal färjor dagligen temperaturen i ytvattnet på sina rutter och fartygsexpeditioner mäter temperaturen på olika djup på bestämda platser en gång i månaden. I kustvatten görs manuella ytvattentemperaturmätningar tre gånger i veckan.

 

Stationslista havstemperatur
Nr Stationsnamn Latitud Longitud Start Slut
2076 Marviken 58.5537 16.8371 2006  
2088 Kungsholmsfort 56.1052 15.5893 2010  
2109 Göteborg-Torshamnen 57.6846 11.7907 2010  
2179 Forsmark 60.4085 18.2109 2010  
2507 Landsort Norra 58.7688 17.8589 2010  
33084 Onsala 57.3920 11.9190 2015  
33001 Läsö Ost 57.2167 11.5667 2001 2009
33002 Huvudskär Ost 58.9333 19.1667 2001  
33003 Finngrundet WR 60.9000 18.6167 2006  
33004 Södra Östersjön 55.9167 18.7833 2005 2011
33005 Väderöarna 58.4833 10.9333 2013 2014
33008 Knolls grund 57.5167 17.6167 2011  
33011 Läsö Ost WR 57.2167 11.5667 2006 2006
33012 Huvudskär Ost WR 58.9333 19.1667 2007 2007
33015 Väderöarna WR 58.4833 10.9333 2005  
33022 Askö 58.8020 17.6252 2014 2015
33023 Öland Ost 56.9308 17.0607 2014  
33024 Havstensfjord 58.3025 11.7533 2014 2014
33025 Kristineberg 58.2592 11.4617 2014  
33026 Koster 58.8833 11.0983 2014 2015
33027 Tångesund 58.0746 11.4925 2016  
33031 Hårsfjärden WR 59.0363 18.1205 2015 2015
33032 Mysingen WR 59.0144 18.2253 2015 2016
33033 Brofjorden WR (SjöV) 58.2500 11.2167 2017  
33041 L9 Bottensystem 56.5659 12.7249 2014  
33042 Hanöbukten Bottensystem 55.8776 14.5401 2015  
33043 Öland Södra Bottensystem 56.168 16.6344 2014  
33044 Havstensfjord Bottensystem 58.3025 11.7533 2013  
33045 Hanöbukten 2 Bottensystem 55.8646 14.5756 2015  
33046 Hanöbukten 3 Bottensystem 55.8646 14.5756 2015  
33047 Flinten7 Bottensystem 55.5914 12.8443 2015  
35001 Sydostbrotten 63.3167 20.1667 1883 1963
35002 Finngrundet 61.0333 18.5167 1860 1969
35003 Grundkallen 60.5000 18.9167 1883 1960
35004 Svenska Björn 59.5833 19.7833 1883 1968
35005 Kopparstenarna 58.5833 19.1500 1883 1915
35006 Hävringe 58.5500 17.5167 1951 1967
35007 Landsort* 58.4833 17.8667 1880 1922
35008 Ölands rev 56.1167 16.5667 1923 1951
35009 Utklippan* 55.9500 15.7000 1880 1922
35010 Falsterborev 55.3000 12.7833 1860 1972
35011 Oskarsgrundet 55.5833 12.8500 1883 1961
35012 Kalkgrundet 55.6167 12.8833 1883 1922
35013 Svinbådan 56.1667 12.5167 1884 1960
35014 Varberg* 57.1000 12.2167 1879 1887
35015 Fladen 57.1667 11.6667 1893 1969
35016 Vinga 57.5667 11.6000 1930 1965
35017 Pater Noster* 57.9000 11.4667 1903 1922
35018 Hättan* 57.9333 11.6500 1940 1945
35019 Bornö* 58.3833 11.5833 1909 1989
35020 Väderöbod* 58.5333 11.0333 1881 1896
35021 Grisbådarna 58.8833 10.8333 1923 1929
35022 Dynekil* 58.9667 11.1167 1940 1945
35054 Svenska Björn 59.4667 20.3500 1984 1992
35056 Almagrundet 59.1500 19.1333 1979 1992
35057 Gustav Dahlén 58.6000 17.4667 1982 1987
35063 Ölands södra grund 56.0667 16.6833 1979 1991
35067 Oskarsgrundet 55.6000 12.8500 1983 1999
35068 Fladen 57.2167 11.8333 1988 1997
35070 Trubaduren 57.6000 11.6333 1978 2004
35071 Väderöarna1 58.5833 11.0667 1980 1981
35073 Lurö (Vänern) 58.7667 13.2500 1995 1997
37101 Repskärsgrund 65.7333 23.3667 1973 2001
37102 Malören 65.5333 23.5667 1973 1999
37103 Farstugrunden 65.3333 22.7333 1987 1992
37104 Rödkallen 65.3167 22.3667    
37105 Furuögrund 64.9167 21.2500 1973  
37106 Gåsören 64.6667 21.3333 1973 2001
37107 Bjuröklubb 64.4833 21.5667 1931 2000
37108 Sikeå 64.1667 20.9833    
37109 Ratan 64 20.9 1973  
37110 Norrbyn 63.5645 19.8336 2013  
37121 Väktaren 63.6167 20.4333    
37122 Järnäs 63.4333 19.6833 1973 2014
37123 Sydostbrotten 63.3333 20.1833 1973 1992
37124 Skagsudde 63.1833 18.9667 1973 2001
37125 Spikarna 62.3667 17.5333 1972 2000
37126 Kuggören 61.7167 17.5167 1973 1993
37127 Hölick 61.6167 17.4333 1973 1995
37128 Agö 61.55 17.4667 1990 1999
37129 Hällgrund 61.2667 17.4 1992 1999
37130 Blomman 61.2 17.2833 1973 1999
37131 Eggegrund 60.7333 17.5667 1973 1999
37132 Bönan 60.7333 17.3333 1981 2006
37133 Grundkallen 60.5 18.85 1973 1999
37134 Svartklubben 60.1833 18.8333 1973 1999
37135 Lidö 59.7833 19.1667 1986 1998
37136 Västra Banken 60.8833 17.9167 1986 1992
37137 Brämön 62.2333 17.8 1987 1993
37140 Trälhavet 59.4333 18.3667 1985 2006
37141 M4 (Kapellskär) 59.7167 19.0833 1975 2003
37142 M3 (Tjärven) 59.8 19.3667 1975 2007
37143 M2 (Tvärs Flötjan) 59.8667 19.6667 1975 2001
37144 M1 (Nyhamn) 59.95 19.9667 1975 2007
37145 M0 (Gustav Dahlen) 60.0833 20.9167 1977 2002
37201 Svenska Högarna 59.4333 19.5 1973  
37202 Almagrundet 59.1667 19.1333 1986 1998
37203 Hårsfjärden 59.0833 18.1667 1973 2010
37204 Stabbo 58.9833 18.4333 1973 1999
37205 Landsort 58.7333 17.8667 1931 2006
37206 Gustav Dahlén 58.5833 17.4667 1981 1993
37207 Aspöja 58.4167 16.9667 1973 1999
37208 Kungsgrundet 57.7 16.9167 1973 2002
37209 Ölands Norra Udde 57.3667 17.0833 1973 2002
37210 Herrvik 57.4167 18.9167 1976 1995
37211 Stora Karlsö 57.3 17.9667 1975 1989
37212 Hoburg 56.9167 18.25 1978  
37213 Kalmar 56.65 16.3833 1973 2006
37214 Ölands södra grund 56.0667 16.6833 1979 1993
37215 Karlskrona 56.05 15.5667 1973 1999
37216 Hanö 56 14.8333 1931 1997
37217 Åhus 55.9167 14.4167 1973 1996
37218 Idö 57.6833 16.9 1985 2002
37219 Svenska Björn 59.5667 20.0833 1984 2001
37230 E1 Trälhavet 59.4333 18.3667 1974 2007
37231 E2 Revengegrund 59.25 19.0167 1974 2006
37232 E3 7Nm S Svenska Björn 59.35 20.1 1974 2006
37233 E4 SE Bogskär 59.4167 20.8 1974 2007
37234 E5 Syd Utö 59.4833 21.4833 1974 2007
37235 E6 Syd Bengtskär 59.5667 22.55 1974 2007
37236 E7 Syd Jussarö 59.7167 23.6 1974 2007
37237 E8 Helsinki Fyr 59.95 24.9167 1974 2007
37238 I4 5Nm N Svenska Björn 59.6333 20 1994 1994
37239 I6 Lillharn 59.75 21.4167    
37240 D1 E Landsort 58.7333 18.15 1973 1997
37241 D2 W Gotska Sandön 58.4 18.1667 1973 1997
37242 D3 W Stenkyrkehuk 57.8333 18.25 1973 1997
37243 K1 Midbredan 57.3 16.7833 1973 2001
37244 K2 Ölands Norra Grund 57.4167 17.1333 1973 2001
37245 K3 E Knolls Grund 57.5333 17.6667 1973 1997
37250 F1 Stora Karlsö 57.3 17.9167    
37251 F2 Hoburgen 56.9167 18.1667    
37252 F3 56.5 18.1667    
37253 F4 56.1667 18.35    
37254 F5 55.6667 18.5333    
37255 F6 55.3333 18.6333    
37256 F7 55 18.7333    
37260 H1 Boj 5/63(Trelleborg) 55.2833 13.1667 1973 2009
37261 H2 55 13.3667 1973 2009
37262 H3 NE Arkona 54.7667 13.5333 1973 2009
37264 L7 55.2833 13.1667 1984 1992
37265 L6 55.1167 12.9 1979 1992
37266 L5 E Möns Klint 54.95 12.7 1979 1992
37267 L4 Boj Dw3 54.6333 12.3 1979 1992
37268 L3 Boj 14 54.5 12.1667 1979 2003
37269 L2 Boj 5 54.25 11.4167 1979 2003
37270 L1 Lübeck A 54 10.9333 1979 2003
37271 J1 54.25 14.2 1988 2004
37272 J2 54.5 14.1 1988 2002
37273 J3 54.75 14.0167 1988 2002
37274 J4 55 13.9167 1988 1999
37275 J5 55.25 13.8333 1988 1999
37301 (Oskarsgrundet) 55.6 12.8833 1984 1999
37302 Kullen 56.3 12.45 1973 1994
37303 Halmstad 56.6167 12.8 1980 1995
37304 Glommen 56.9333 12.35 1981 1995
37305 Varberg 57.1 12.2333 1980 1987
37306 Nidingen 57.3 11.9 1973 1998
37307 Trubaduren 57.6 11.6333 1984 2005
37308 Måseskär 58.1 11.3333 1973 2001
37309 Koster 58.9 11.0833 1973 2006
37310 Väderöarna 58.5333 11 1986 1997
37311 Helsingborg 56 12.6667 1988 1997
37320 G1 Sjollen 55.6667 12.9167 1973 1991
37321 G2 Boj 21/32 55.7333 12.6833 1973 1998
37322 B6 Falsterbo Rev 55.3 12.6667 1973 1991
37323 B7 Drogden 55.5333 12.7167    
37324 B8 Middelgrund 55.7167 12.6833    
37325 B9 Boj M5 56.0167 12.6667    
37326 P1 56.25 12.25 1980 1999
37327 P2 56.3333 11.3333 1980 1996
37330 C1 Kieler Förde 54.5 10.2667 1973 2001
37331 C2 Boj Dw25 54.6667 10.75 1973 1999
37332 C3 Boj 4 Ronte H 55 11.0333 1973 1999
37333 C4 Boj 21 Ronte T 55.5167 10.8667 1973 1999
37334 C5 Rösnäs 55.75 10.8333 1973 1999
37335 C6 Själlands Rev 56.1 11.1333 1973 1999
37336 C7 Syd Anholt Fyr 56.5167 11.6167 1973 2000
37337 C8 Anholt Knob 56.75 11.85 1973 2000
37338 C9 Boj 4 Ronte T 57.15 11.65 1973 1999
37339 C10 Boj 1 Tistlarna 57.4667 11.6167 1973 1999
37340 A1 Trubaduren 57.6 11.6333 1973  
37341 A2 Läsö N 57.5333 11.3333 1973  
37342 A3 Nordre Rönner 57.4667 10.8667 1973  
37343 G3 Tvärs Haken 55.85 12.7333 1987 1996
37344 R1 56.7 11.7 1987 1998
37345 R2 56.5667 11.3 1987 1998
37346 P3 56.5 12 1988 1999
37347 P4 56.4833 11.4 1988 1999
37348 S1 Ferder 59 10.6833 1992 1996
37349 S2 58.6 10.7 1992 1996
37350 S3 58.2167 10.7167 1992 1996
37351 S4 57.6667 10.75 1992 1994
37401 Lurö 58.8 13.3333 1986 1997
37402 Kristinehamn 59.2333 14 1984 1994
37403 Karlstad 59.3667 13.5 1985 1994
37404 Såtenäs 58.4167 12.7333 1984  
37406 Karlsborg 58.5 14.5333    
37407 Mjölnargrund 59 12.7667 2010 2010
37408 Åmål hamn 59.05 12.7167 2010