Uppdateringar på SHARKweb

Vi har uppdaterat SHARKweb med ytterligare funktioner. Nu finns även möjligheten att söka på rapporterat stationsnamn samt på rapporterat art/taxon-namn.

Flertalet användare har genom åren påpekat att det hade varit bra om man hade kunnat filtrera bort kolumner i SHARK. Nu har vi en ny funktion på plats som gör att du enkelt kan ta bort alla kolumner som saknar innehåll. Om detta val gjorts så tas tomma kolumner även bort vid nedladdning av data.

/SHARKweb teamet