Saknar du data på SHARKweb?

Just nu ligger inte all data av datatyp Profil uppe.

Letar du efter data som borde finnas på SHARKweb, men som inte gör det? Skicka ett mail till shark@smhi.se så ser vi till att du får rätt data. 

sharkweb.smhi.se/hamta-data/