Nytt format och inleveransmall för dropvideo

Ny mall för att leverera data från dropvideo undersökningar finns nu tillgänglig att ladda ner via SHARK sidan. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.116493!/Formatmall_Dropvideo.xlsx

Ladda gärna ner kodlista och vägledningen för att rapportera in data till SHARK innan ni börjar formatera data.