Nytt format för Dropvideo

Nu finns en ny rapporteringsmall för att rapportera in vegetationsdata som provtagits med dropvideo till SHARK.

Ladda hem mallen tillsammans med kodlista och vägledningen för att rapportera in data till datavärd.

Den nya mallen hittar ni här. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.116493!/Formatmall_Dropvideo.xlsx