Användarråd höst 2023 nytt datum

Höstens användarråd får ett nytt datum i oktober

Ordinarie användarråd nytt datum:
Torsdag 12 oktober kl 10-12

Se även Forum växtplankton:
Torsdag 21 september kl 10-12

Anmäl intresse och kom med på vår maillista: shark@smhi.se