Användarråd 2022

Välkomna till öppna användarråd med Datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi

21 april kl. 10-12
19 oktober kl. 10-12

Skicka anmälan till shark@smhi.se