Stockholms temperaturserie

Stockholms temperaturserie har, med hjälp av data från bland annat Uppsala, korrigerats främst med hänsyn till att staden blivit varmare under 1900-talet. De nyare värdena har justerats nedåt för att motsvara gångna tiders mer lantliga miljö. Värdena före 1860 är relativt osäkra.

Rekonstruerad årsmedeltemperatur för Stockholm sedan 1756
Förstora Bild

Värdena för de enskilda åren markeras med staplar, som är röda om de är högre och blå om de är lägre än medelvärdet för hela serien.

Temperaturens långtidsvariation åskådliggörs med hjälp av två kurvor; den kraftigaste visar utjämnade 30-årsmedelvärden och den tunnare 10-årsmedelvärden.

Ladda hem dygnsvärden

De observerade värdena samt en homogeniserad och justerad dataserie kan laddas hem för egna studier. Filen är komprimerad och innehåller både dataserien (dygnsvärden för perioden 1756-2018) som en textfil samt en filbeskrivning. Värdena har bearbetats och ställts till SMHIs förfogande av Anders Moberg vid Stockholms Universitet. Mer information om denna temperaturserie samt andra långa observationsserier från Stockholm finns på Bolincentrets hemsida.

Stockholms temperaturserie 1756-2018

Referenser

Moberg A, Bergström H, Ruiz Krigsman J, Svanered O. 2002: Daily air temperature and pressure series for Stockholm (1756-1998). Climatic Change 53: 171-212

Moberg A, Alexandersson H, Bergström H, Jones PD. 2003: Were Southern Swedish summer temperatures before 1860 as warm as measured?
Int. J. Climatol. 23: 1495-1521