Stockholms temperaturserie

Stockholms temperaturserie har, med hjälp av data från bland annat Uppsala, korrigerats främst med hänsyn till att staden blivit varmare under 1900-talet. De nyare värdena har justerats nedåt för att motsvara gångna tiders mer lantliga miljö. Värdena före 1860 är relativt osäkra.

Mer information och data

Värdena till diagrammet ovan har bearbetats från data som görs tillgängliga av Bolincentret vid Stockholms universitet. På Bolincentrets webbplats finns en presentation av historiken (på engelska) för den långa väderobservationsserien från Stockholm. Där finns även interaktiva diagram för både dygnstemperaturer och månadstemperaturer samt möjlighet att ladda ned dataserierna för egna studier. Bolincentrets data och diagram för Stockholm uppdateras dagligen. Där finns också data för några andra vädervariabler.

Referenser

Moberg A, Bergström H, Ruiz Krigsman J, Svanered O. 2002: Daily air temperature and pressure series for Stockholm (1756–1998). Climatic Change 53: 171–212. doi.org/10.1023/A:1014966724670

Moberg A, Alexandersson H, Bergström H, Jones PD. 2003: Were Southern Swedish summer temperatures before 1860 as warm as measured? Int. J. Climatol. 23: 1495–1521. doi.org/10.1002/joc.945

Moberg A. (2020): Stockholm Historical Weather Observations. Dataset version 3.0. Bolin Centre Database. doi.org/10.17043/stockholm