Normal globalstrålning under ett år

Normalkarta globalstrålning
Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning ett helt år under den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild