Normal globalstrålning i oktober

Normalkarta globalstrålning oktober 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning i oktober under den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild