Normal globalstrålning i juni

Normalkarta globalstrålning juni 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning i juni under den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild