Normal globalstrålning i december

Normalkarta globalstrålning december 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning i december under den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild