Normal globalstrålning i augusti

Normalkarta globalstrålning augusti 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning i augusti under den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild