Normal globalstrålning i april

Normalkarta globalstrålning april 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning i februari under den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild