Normalt antal blixtnedslag 1988

Normalkarta blixtnedslag 1988
Klimatkarta som illustrerar antal blixnedslag under 1988 för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990