Normal uppskattad årsnederbörd, medelvärde 1961-1990

Normalkarta verklig årsnederbörd, uppskattat medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar uppskattad årsnederbörds medelvärde för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild