Normal uppmätt nederbörd medelvärde 1961-1990 januari

Normalkarta uppmätt nederbörd medelvärde 1961-1980 januari
Klimatkarta som illustrerar uppmätt nederbörds medelvärde i januari för den av WMO definierade normalperiod 1961-1990 Förstora Bild