Normal uppmätt nederbörd medelvärde 1961-1990 augusti

Normalkarta uppmätt nederbörd medelvärde 1961-1990 augusti
Klimatkarta som illustrerar uppmätt nederbörds medelvärde i augusti för den av WMO definierade normalperiod 1961-1990 Förstora Bild