Normal uppmätt årsnederbörd, medelvärde 1961-1990

Normalkarta uppmätt årsnederbörd medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar uppmätt årsnederbörds medelvärde för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild