Normal största dygnsnederbörden per år medelvärde 1961-1990

Normalkarta största dygnsnederbörden per år medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar den största dygnsnederbörden per år, medelvärde för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild