Normal årsnederbörd

Normalkarta för årsnederbörd, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar uppskattat medelvärde av verklig årsnederbörd för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild