Normal antal dygn med åska medelvärde 1961-1990

Normalkarat antal dygn med åska medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar antal dygn med åska, medelvärde för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild