Medeltemperaturen vintern 2009/10

Vi kan konstatera att årets vinter på många håll varit den kallaste sedan mitten av 1980-talet.

Årets vinter har på många håll varit den kallaste sedan någon av vintrarna 1984/85, 1985/86 eller 1986/87. På en del platser räcker det dock att gå tillbaka till vintern 1995/96 eller 1993/94.

Den allra kallaste vintern är längst i söder 1962/63, i övrigt i Götaland och östra Svealand i allmänhet 1941/42. Då var det i genomsnitt cirka två grader kallare än vad det varit i år.

Längre norrut är det i allmänhet 1965/66 som framstår som den allra värsta vargavintern med en medeltemperatur cirka fem grader lägre än i år.

Om man jämför årets vinter med de senaste 100 årens vintrar så finner man en lika kall eller kallare vinter ungefär vart femte till vart tionde år.

Medeltemperatur vintern 2009/10
Station Vintern 2009/10 Senast lika kallt eller kallare Rekord Normalvärde 1961/90
Malmö -1,5° -2,8° 1995/96 -4,6° 1962/63 0,0
Lund -1,7° -2,4° 1995/96 -4,5° 1962/63 0,0
Karlshamn -2,1° -2,8° 1995/96 -4,6° 1962/63 -0,4
Halmstad -2,9° -3,2° 1995/96 -5,0° 1962/63 -0,9
Växjö -4,1° -4,6° 1995/96 -7,2° 1941/42 -2,3
Visby -2,8° -2,8° 1985/86 -5,0° 1941/42 -0,9
Göteborg -3,2° -3,7° 1984/85 -5,1° 1941/42 -0,5
Borås -5,2° -5,5° 1984/85 -7,2° 1892/93 -2,2
Skara -5,7° -6,2° 1984/85 -8,7° 1941/42 -2,8
Jönköping -5,5° -5,6° 1995/96 -7,7° 1941/42 -3,2
Linköping -6,0° -6,1° 1984/85 -8,2° 1941/42 -2,8
Norrköping -5,4° -5,6° 1985/86 -8,9° 1941/42 -2,5
Stockholm -4,6° -5,2° 1986/87 -8,7° 1808/09 -2,3
Uppsala -6,1° -6,6° 1995/96 -9,7° 1941/42 -3,7
Västerås -6,8° -7,1° 1985/86 -9,2° 1870/71 -3,5
Karlstad -7,1° -7,2° 1986/87 -9,2° 1965/66 -3,8
Gävle -7,9° -8,0° 1985/86 -10,0° 1965/66 -4,8
Falun -8,7° -8,9° 1995/96 -13,4° 1965/66 -6,1
Särna -14,5° -15,0° 1985/86 -17,9° 1965/66 -11,1
Sveg -12,0° -12,3° 1993/94 -17,3° 1965/66° -8,5
Härnösand -8,9° -9,9° 1986/87 -13,5° 1965/66 -6,2
Östersund -10,5° -10,8° 1986/87 -15,1° 1965/66 -7,3
Umeå -10,0° -12,4° 1986/87 -15,3° 1965/66 -8,1
Gunnarn -14,0° -14,6° 1993/94 -20,4° 1965/66 -11,8
Luleå -12,0° -12,6° 1993/94 -17,3° 1965/66 -10,4
Haparanda -12,7° -12,8° 1993/94 -17,7° 1965/66 -11,0
Kiruna -13,9° -15,9° 1993/94 -18,7° 1965/66 -12,8
Karesuando -16,0° -18,6° 1986/87 -22,3° 1892/93 -14,9