Lägsta temperatur vintersäsongen 2009/10

Sett i ett historiskt perspektiv är de allra lägsta temperaturerna inte så märkvärdiga den gångna vintern. Men några stationer har inte noterat så låga temperaturer sedan 1960-talet.

Den 22 februari hade Kalmar -25,7° vilket är den lägsta temperaturen där sedan 1966.

Den 30 januari hade Linköping/Malmslätt -28,9°, vilket är kallast sedan 1966

Den 6 januari hade Gävle -30,4°, vilket är det kallaste sedan 1963.

Som framgår av tabellen har många stationer haft omkring tio grader kallare än vad det varit i år under de vintrar då kung Bore slagit till riktigt ordentligt.

Vinterns lägsta temperatur i landet är -42,0° i Naimakka den 24 februari. Ungefär varannan vinter brukar det vara lika kallt eller kallare på åtminstone någon plats.

Lägsta temperaturer vintern 2009/10
Station Lägsta temperatur 2009/10 Senast det var lika kallt eller kallare Rekord Startår
Malmö -16,2° 31 januari -19,0° 11 januari 2003 -28,0° 26 januari 1942 1917
Lund -17,5° 31 januari -18,8° 11 januari 2004 -26,3° 26 januari 1942 1753
Halmstad -18,9° 31 januari -21,2° 31 december 2001 -26,2° 27 januari 1942 1859
Kalmar -25,7° 22 februari -26,5° 9 februari 1966 -31,0° 28 januari 1942 1859
Växjö -21,2° 22 februari -22,5° 4 januari 1997 -34,0° 26 januari 1942 1859
Visby -20,0° 30 januari -20,1° 23 januari 2006 -25,4° 9 februari 1966 1859
Göteborg -16,0° 22 februari -16,2° 3 mars 2005 -26,0° 25 januari 1942 1859
Borås -25,4° 22 februari -27,1° 10 januari 1987 -34,1° 9 februari 1966 1884
Jönköping -23,2° 9 januari -25,2° 5 mars 2006 -35,4° 9 februari 1966 1859
Linköping -28,9° 30 januari -30,4° 9 februari 1966 -33,5° 24 januari 1875 1859
Norrköping -25,7° 22 februari -25,8° 10 januari 1987 -33,5° 9 februari 1966 1944
Stockholm -21,0° 22 februari -25.1° 10 januari 1987 -32,0° 20 januari 1814 1756
Uppsala -23,2° 6 januari -25,0° 2 mars 2005 -39,5° 24 januari 1875 1739
Karlstad -23,7° 6 januari -26,5° 5 januari 2003 -36,0° 9 februari 1966 1859
Örebro -28,3° 6 januari -28,6° 10 januari 1987 -36,0° 24 januari 1875 1859
Västerås -26,2° 22 februari -26,5° 24 december 2001 -36,5° 24 januari 1875 1859
Falun -27,0° 6 januari -27,4° 6 januari 2003 -40,0° 24 januari 1875 1860
Gävle -30,4° 6 januari -30,4° 18 februari 1963 -33,7° 9 februari 1956 1859
Särna -37,0° 24 februari -38,1° 4 februari 2001 -46,0° 3 januari 1941 1885
Sundsvalls flp -32.1° 24 februari -33,1° 6 januari 2003 -36,6° 31 december 1978 1943
Härnösand -28,6° 24 februari -29,0° 5 januari 2003 -35,7° 10 februari 1860 1859
Östersund -32,8° 24 februari -34,0° 28 januari 1999 -41,0° 19 februari 1892 1860
Umeå -32,5° 24 februari -32,5° 1 februari 2003 -38,2° 15 februari 1978 1859
Luleå flp -30,9° 7 januari -31,8° 1 februari 2003 -41,0° 28 januari 1999 1944
Pajala -38,9° 24 februari -45,2° 28 januari 1999 -45,2° 28 januari 1999 1940
Kiruna flp -34,7° 24 februari -35,0° 5 januari 2003 -42,3° 2 februari 1966 1898
Karesuando -37,9° 21 februari -39,1° 3 mars 2006 -49,0° 27 januari 1999 1878