Fler visningstillfällen av tjänsten Vattenwebb

Nu släpps fyra nya visningstillfällen av Vattenwebb och dess olika tjänster. Välkommen att anmäla dig! 

Intresset för Vattenwebb ökar och i början av det nya året kommer fyra nya tillfällen ges av tjänsten. Utbildningarna riktar sig till handläggare på myndigheter, länsstyrelser, kommuner eller konsulter i behov av underlag för arbete inom Vattenförvaltningen. Det är även välkommet att delta om du arbetar med övriga frågor där SMHIs observationer och modellunderlag behövs kopplat till åtgärder för en bättre vattenkvalité, analys av vattenföring eller vattendragsrestaurering.

Det går att delta på en eller alla utbildningar. Alla utbildningar har en kortare introduktion som är likadan. Anmäl via följande länk. 

Utbildningstillfällen 

Övergripande visning av Vattenwebb – 25 januari 2024 kl 13-15
Vattenwebb beskrivs övergripande och alla tjänster visas kortfattat.  

Fokus vattenflöden, modell och observationer – 1 februari 2024 kl 13-15
En visning av de ingångar i Vattenwebb som kan användas av de som är intresserade av vattenflöden på land. Vi går igenom observationer, modellens träffsäkerhet, statistik, hur data kan hittas och användas för analys av medel, hög och lågflöden.  

Fokus kustzon – 7 februari 2024 kl 13-15
En visning av de ingångar i Vattenwebb som kan användas av de som är intresserade av modelldata i kustzon. Vi går igenom var data finns och hur de kan användas samt de verktyg som kan användas för att utreda belastning av näringsämnen på kustzon.

Fokus övergödning sötvatten - 15 februari 2024 kl 13-15
En visning av de ingångar i Vattenwebb som kan användas av de som är intresserade av modelldata på näringsbelastning på sötvatten.