Normal vinteravrinning december - februari

Normalkarta för vinteravrinning, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet över den normala vinteravrinningen december - februari för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild