Normal våravrinning mars - maj

Normalkarta för våravrinning, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet över den normala våravrinningen mars - maj för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild