Normal höstavrinning september - november

Normalkarta för höstavrinning, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet över den normala höstavrinningen september - november för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild