Normal avrinning och utflöde till havet

Normalkarta avrinning och utflöde till havet, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärden över avrinning och utflöde till havet för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild