Normal årsavrinning

Normalkarta årsavrinning, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar värdet över den normala årsavrinningen för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild