Normal isläggning små sjöar (<10 km2)

Normalkarta isläggning små sjöar < 10 km2, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar isläggning för små sjöar < 10 km² för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild