Normal isläggning medelstora sjöar (10 -100 km²)

Normalkarta isläggning medelstora sjöar 10-100 km²
Klimatkarta som illustrerar isläggning för medelstora sjöar 10-100 km² för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild