WMO: Ny rutin för namn på tropiska orkaner

Världsmeteorologiorganisationen WMO:s orkankommitté avslutade under onsdagen sin årliga konferens. Med utgångspunkt från den historiska orkansäsongen 2020 på Atlanten beslutade man att sluta namnge tropiska stormar och orkaner på Atlanten och östra Stilla havet utifrån det grekiska alfabetet. Anledningen är att WMO bedömer att:

  • det kan bli för mycket fokus på användningen av det grekiska alfabetet och inte på effekterna av den tropiska stormen eller orkanen.
  • vissa av det grekiska alfabetets namn förvirrar då de översätts till andra språk.
  •  uttalet av vissa grekiska namn är mycket likartade vilket leder till kommunikationsproblem med allmänheten.
  •  det fanns ingen plan för att stryka destruktiva tropiska stormar och orkaner med grekiska namn. 

Vi kan således konstatera att de grekiska namnen endast kom att användas två gånger, båda gångerna på Atlanten. Först 2005 och nu senast 2020. De grekiska bokstäver som hann användas var Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta och Iota. Eta, Theta och Iota användes endast under 2020 medan de andra bokstäverna nyttjades under 2005 års säsong.

Bilden visar de namn som användes under den historiska orkansäsongen 2020 på Atlanten.
Bilden visar de namn som användes under den historiska orkansäsongen 2020 på Atlanten. Källa: WMO. Förstora Bild

Extralista ifall ordinarie namnlista tar slut

Istället för att använda sig av grekiska alfabetet beslutade WMO:s orkankommitté att införa en extralista med namn för Atlanten och östra Stilla havet. Denna lista kommer att användas då listan med de 21 ordinarie namnen tar slut. Detta innebär för Atlantens del att om en tropisk storm under orkansäsongen 2021 bildas efter det sista namnet Wanda kommer nästa namn att vara Adria. Motsvarande namn för östra Stilla havet är istället Aidan. 

Den officiella orkansäsongen 2021 inleds den 1 juni på Atlanten och varar till den 30 november. De första namnen för 2021 är Ana, Bill, Claudette, Danny och Elsa. För östra Stilla havet inleds säsongen den 15 maj och varar till den 30 november. Där är de första namnen istället Andres, Blanca, Carlos, Dolores och Enrique. 

Dorian, Laura, Eta och Iota pensioneras för gott

Varje år beslutar WMOs orkankommitté vilka namn över tropiska stormar och orkaner som skall strykas och ersättas av andra ifall de bedöms ha varit alltför destruktiva. På grund av Covid-19 fattades inget sådant beslut under 2020 års möte. Därför är det först nu som det formella beslutet fattats om att stryka 2019 års extremt destruktiva kategori 5-orkan Dorian från framtida användning. Den minnesgoda läsaren minns nog att Bahamas drabbades extremt hårt av Dorians framfart. Dorian ersätts av Dexter till säsongen 2025.

Under 2020 års säsong drog orkanen Laura in över delstaten Louisiana i USA som en kategori 4-orkan vilket renderade stora materiella skador. Därtill miste sammanlagt närmare 50 personer livet till följd av Lauras framfart. Inför orkansäsongen 2026 ersätts därför Laura med Leah.

Eta och Iota: två ovanligt kraftfulla novemberorkaner som spred stor förödelse över Centralamerika. Iota var dessutom den blott andra orkanen att nå Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, i november. Minst 272 människor dog till följd av orkanernas framfart. Orkanerna drog därtill olyckligtvis in över ungefär samma område med mindre än två veckors mellanrum strax söder om Puerto Cabezas i Nicaragua. Eftersom man nu slutar använda det grekiska alfabetet innebär detta att både Eta och Iota pensioneras för gott.

Satellitbild över de tropiska orkaner vars namn pensioneras för gott på Atlanten.
Satellitbild över de tropiska orkaner vars namn pensioneras för gott på Atlanten. Källa: WMO. Förstora Bild

//Misha