Säsongens första mätbara snödjup i Sverige

Idag, onsdagen den 15 september, uppmättes säsongens första mätbara snödjup i landet. Kypasjärvi i Norrbotten kunde som enda station rapportera 4 cm snö. Som redan rapporterats i media föll nederbörden i form av snö under tisdag eftermiddag. Då snödjupet endast mäts en gång per dygn, klockan 07 (08 sommartid), hann det mesta smälta undan. I Haparanda rapporterades BS vilket innebär att marken endast delvis var snötäckt men där barmark övervägde.

Att säsongens första mätbara snödjup sker redan den 15 september är tidigt men inte ohört. I sällsynta fall noteras det första snödjupet redan i augusti eller i början av september. 

I Kunskapsbanken på SMHIs hemsida kan man läsa om "Tidiga snöfall i Sverige".

Lokalt mätbart snödjup även i Finland

Även i vårt grannland Finland rapporterades lokalt mätbart snödjup. Medan vår observatör i Haparanda noterade BS rapporterades 5 cm från den finska mätstationen Tornio Torppi. Tornio är Haparandas finska systerstad. Här i Sverige brukar vi skriva det som Torneå. Där sker snödjupsmätningarna automatiskt vilket möjliggör flera mätningar per dygn. Under tisdag eftermiddag var det som mest 8 cm där vilket hade smält undan till 5 cm på onsdagens morgon. Till onsdag eftermiddag hade all snö dock smält undan.

Mest uppseendeväckande var snödjupet ändå i stationen Vaala Pelso (3 cm) där snödjupsmätningar finns tillgängliga från 1959 och framåt. Där har mätbart snödjup inte inträffat så tidigt på säsongen under perioden 1959-2020. Detta enligt den finske meteorologen Mika Rantanen som på Twitter presenterar information om när säsongens första snödjup uppmätts i Vaala Pelso.

Kartan till vänster visar var snödjup uppmätts i Finland medan den högra visar datumet för säsongens första snödjup i Vaala Pelso.
Kartan till vänster visar var snödjup uppmätts i Finland medan den högra visar datumet för säsongens första snödjup i Vaala Pelso. Källa: Mika Rantanen på Twitter. Förstora Bild

//Misha