Ovanligt sen höst längst i norr jobbar sig nu söderut

Normalt sett skall nästan hela Norrland samt nordvästra Svealand ha fått meteorologisk höst nu. Så är inte fallet i år och hösten är lokalt en månad försenad längst i norr. Utifrån den senaste prognosen kommer hösten emellertid att avancera söderut under de närmaste dagarna. Till mitten av nästa vecka lär hösten ha erövrat en stor del av Norrland samt nordvästra Svealand. Höstens framfart följs bäst på årstidskartan.

Ovanligt sen höst i Kiruna

I Kiruna får man normalt sett höst den 16 augusti men där ser det ut som att ankomstdatumet för hösten sannolikt blir den 12 september. Detta då det varit hösttemperaturer där de senaste två dygnen och även helgen väntas bjuda på hösttemperaturer. Därmed skulle SMHIs villkor för meteorologisk höst, dygnsmedeltemperatur under 10,0° under fem dygn i följd, vara uppfyllt. 

För Kirunas del är detta ett ovanligt sent ankomstdatum för den meteorologiska hösten. Det allra senaste datumet som observerats för perioden 1902-2017 inträffade 2013 då hösten dröjde ända till den 20 september. På tredje plats kommer 1939 då man fick vänta på hösten till den 9 september. Temperaturmätningarna i Kiruna inleddes år 1898 men det var först 1902 som mätningar med maximi- och minimitermometer infördes där.

Ovanligt sen höst även i Karesuando

Även Karesuando väntas få meteorologisk höst först den 12 september. Även där är det en ovanligt sen höst. Det allra senaste ankomstdatumet som observerats för hösten under perioden 1884-2017 står 2001 för. Först den 22 september 2001 hade man fått höst där. På en andra plats kommer 2013 då det dröjde ända till den 21 september innan hösten behagade göra entré där. Tredjeplatsen intas av 1934 då hösten anlände den 16 september. Givet att den senaste prognosen håller väntas årets höst således bli den fjärde senaste som observerats i Karesuando.

I Karesuando har temperaturen mätts sedan hösten 1878 och mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes under senhösten 1883.

Trevlig helg!

//Misha