Blir Stockholm först ut att få meteorologisk sommar?!

Varm luft har nu etablerat sig över stora delar av landet. Under tisdagen noterades nytt årshögsta med 21,2° i Örebro. Under de kommande dagarna väntas temperaturerna stiga ytterligare och framåt söndag-måndag kan man i Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland räkna med temperaturer på drygt 20° på dagen. Emellertid innebär detta även att den meteorologiska sommaren nu kommer att göra sitt intåg i landet. För att så skall ske krävs dock att dygnsmedeltemperaturen håller sig på minst 10,0° under fem på varandra följande dygn. Sommarens ankomstdatum räknas därefter som det första av de fem dygnen.

årstidskartan, vilken uppdateras dagligen, syns det hur sommartemperaturer förekommit i landets södra delar de senaste dygnen. Dock har områdena med sommartemperaturer varit spridda.

Utbredning av sommartemperaturer den 3 maj
Den 3 maj hade stora delar av landets södra delar sommartemperaturer (gul färg). Mörkgrön färg visar var våren anlänt, ljusgrön färg där vårtemperaturer förekommit men där vinter ännu råder. Blå färg visar var vintertemperaturerna återfanns denna dag. Källa: SMHI. Förstora Bild

Normalt sett anländer den meteorologiska sommaren först till de inre delarna av sydvästra Skåne men i år ser det ut som att Stockholm blir först ut i landet att hälsa sommaren välkommen. Detta då Observatoriekullen som enda station haft tre dygn i följd med dygnsmedeltemperatur på minst 10,0° sedan i söndags, den 1 maj. En förklaring till detta är urbaniseringseffekten.

Flera andra stationer har chansen att få sommar från den 2-3 maj, däribland Malmö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Örebro, Gävle och Växjö.

Slutligt besked för Stockholm vet vi först på kvällen den 5 tillika Kristi Himmelfärdsdag. För övriga stationer blir det klart under helgen. Med tanke på att det varma vädret ser ut att hålla i sig in i början av nästa vecka lär vi få se sommaren snabbt avancera upp över landet!

Sola försiktigt!

Även om solen och värmen för många är härlig gäller det att se upp så man inte bränner sig. När vi nu är inne i maj är måttligt vilket innebär att den säkra tiden i solen är 1-2 timmar om man har känslig hud men kan bli brun. Med snötäckt mark och mot solen gäller ungefär dubbla UV-index och hälften av den angivna soltiden!