SIMAIR - nyhetsarkiv

Ökad kvalitet i SIMAIR – lansering av basår 2016

Nu är basår 2016 i luftkvalitetssystemet SIMAIR färdigställt, vilket betyder att du som användare kan utföra beräkningar för kalenderår 2016. I år har vi gjort en extra satsning för att säkerställa och öka kvaliteten i alla beräkningsstegen av SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inbjudan till kurs i SIMAIR2

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvalitet. SMHI erbjuder nu en heldagskurs i nya versionen av SIMAIR, kallad SIMAIR2. Kursen hålls den 27 april 2017 och riktar sig både till dig som är helt ny …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu blir det enklare för kommuner att kontrollera luftkvalitet

Höga halter av luftföroreningar i utomhusluft är ett problem i flera svenska kommuner. Nu lanserar SMHI en förbättrad och mer lättanvänd version av luftkvalitetssystemet SIMAIR. Med hjälp av verktyget kan kommuner, luftvårdsförbund och myndigheter på ett kostnadseffektivt sätt utvärdera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SIMAIR användardagar på SMHI

Den 26-27 oktober samlades användare av luftmiljösystemet SIMAIR från hela landet i Norrköping. Dag ett bestod av ett späckat schema av föreläsningar varvat med frågestund och mingel. Fokus låg på att presentera nyheter i SIMAIR2, där framförallt ett nytt gränssnitt har utvecklats. Dag två innehöll …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Användarbeskrivning av SIMAIR2

Nu finns en användarbeskrivning tillgänglig för nya användargränssnittet för SIMAIR, kallat SIMAIR2.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inbjudan till SIMAIR användardag och kurs i SIMAIR2

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten. Ta del av inbjudan och programmet här.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SIMAIR scenarioår 2030 fungerar igen

Nu kan du återigen utföra beräkningar med scenarioår 2030 i SIMAIR. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta har medfört.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan du testa SIMAIR2

SIMAIR har utvecklats och fått bättre funktionaliteter med ett nytt användargränssnitt, kallat SIMAI2. Nu finns en betaversion tillgänglig där du kan testa den nya versionen av SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan du göra beräkningar för 2015 i SIMAIR

Produktionen av basår 2015 är nu färdigställt i SIMAIR, vilket betyder att du kan utföra beräkningar för kalenderår 2015. Den största nyheten är att de nya vägnäten nu även inkluderar trafikmängder för de större kommunala vägarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om SIMAIR2

SIMAIR2 är en ny version av SIMAIR med ett förbättrat användargränssnitt och nya funktionaliteter. Den nya versionen släpptes i oktober 2016. Här kan du ta del av vanliga frågor om SIMAIR2.

Publicerad: Senast uppdaterad: