SIMAIR - nyhetsarkiv

Det går nu att logga in i SIMAIR1 igen

Vi har nu löst problemen med driftstörningen med SIMAIR1 och det är nu möjligt att logga in och göra beräkningar som vanligt. Vi beklagar de tidigare driftstörningarna. Du kan fortsättningsvis även göra beräkningar i betaversionen av nya SIMAIR2.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan du göra beräkningar för 2015 i SIMAIR

Produktionen av basår 2015 är nu färdigställt i SIMAIR, vilket betyder att du kan utföra beräkningar för kalenderår 2015. Den största nyheten är att de nya vägnäten nu även inkluderar trafikmängder för de större kommunala vägarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om SIMAIR2

SIMAIR2 är en ny version av SIMAIR med ett förbättrat användargränssnitt och nya funktionaliteter. Den nya versionen släpptes i oktober 2016. Här kan du ta del av vanliga frågor om SIMAIR2.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdatering i basår 2013 och 2014

Basår 2013 och 2014 i SIMAIR har reviderats vad gäller regional bakgrundshalt av NO2. Detta får till följd att det regionala bidraget av NO2 blir något lägre, särskilt i sydligaste Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SIMAIR förnyas och utökas med fler funktioner

SIMAIR är ett webbaserat verktyg som du enkelt och kostnadseffektivt kan använda för att utvärdera halterna av luftföroreningar i svenska kommuner. Flera nyheter och förbättringar är nu på gång, bland annat ett förnyat användargränssnitt, möjlighet att undersöka källfördelning och en ny och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förbättrade emissionsdatabaser i SIMAIR

Just nu pågår utveckling av en ny och förbättrad version av SIMAIR, kallad SIMAIR2. Den nya versionen innebär främst ett förbättrat användargränssnitt, men möjliggör också förbättringar i emissionsdatabaserna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vägledning för bättre luftkvalitetsberäkningar i Umeå

Umeå kommun använder SMHIs luftkvalitetsverktyg SIMAIR för att kartlägga och följa upp luftkvalitet i tätorten och resultaten utgör ett viktigt underlag i kommunens långsiktiga planering. På uppdrag av Umeå kommun har SMHI tagit fram ett användarvänligt vägledningsdokument som presenterades på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya vägnät – en av nyheterna för basår 2014 i SIMAIR

Förra året snabbades basårsproduktionen upp i SIMAIR och nu lanseras basår 2014. Nytt för i år är bland annat att vägnäten har uppdaterats och att det finns speciella emissionsdatabaser framtagna för SIMAIR-korsning. Basår 2014 kan med fördel användas för kommuners rapportering av data till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt SIMAIR under utveckling

SIMAIR kommer att få ett modernt och mer användarvänligt gränssnitt. Den nya versionen som planeras till årsskiftet 2015-2016 bygger vidare på SIMAIRs koncept, men med avsevärda förbättringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Delar av Java-problemet i SIMAIR löst

Under hösten rapporterade vi om säkerhetsinställningar i Java som ställer till problem för SIMAIR-användare. Nu har SIMAIR fått ett tillägg som gör det möjligt att använda senare versioner av Java.

Publicerad: Senast uppdaterad: