Tips: Verktyg för andel tung trafik i SIMAIR

Saknar du som SIMAIR-användare data över andelar för separata fordonsklasser och istället bara har totala andelen tung trafik? Nu finns ett Excel-verktyg som du kan använda för att få fram andelar för olika fordonsklasser.

SIMAIR är ett verktyg som kommuner och luftvårdsförbund kan använda för att kontrollera och beräkna luftkvalitet i tätortsluften.

Ett vanligt problem är att kommuner inte har data för olika typer av fordonsklasser, som krävs som indata i emissionsdatabasen. Oftast finns enbart information om totala andelen tung trafik.

Detta behöver du ange i emissionsdatabasen i SIMAIR

I beräkningarna för vägar kan användaren uppdatera andelar av olika fordonsklasser i emissionsdatabasen enligt nedan:

  • Lastbil utan släp
  • Personbilar
  • Tvåhjulingar (mc)
  • Lastbil med släp
  • Långfärdsbuss
  • Stadsbuss

Hur gör jag om jag enbart har andel tung trafik?

Kanske har du som användare inte information om de olika fordonsklasserna, utan enbart en total siffra för andel tung trafik?

I så fall kan du med fördel använda det nya lättanvända Excel-verktyget som finns via länken på denna webbsida. Verktyget räknar ut en ny schablonfördelning mellan olika fordonsklasser baserat på andelen tung trafik som användaren anger.